วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงในรูปแบบรายการและภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง
2. เพื่อขยายฐานผู้ชมช่อง M Channel และสานต่อความนิยมช่อง M Channel
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าฟรีทีวี


กลุ่มเป้าหมายหลัก
บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 14 – 40 ปี ทุกเพศ ทุกวัย เด็ก ผู้ใหญ่ ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และผู้ที่ชื่อชอบภาพยนตร์ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมายรอง บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้

วิสัยทัศน์ Vision
เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อความบันเทิง ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความบันเทิง รวมถึงนำเสนอสาระเกร็ดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจภาพยนตร์และบุคคลทั่วไป พันธกิจ
1. ขยายช่องทางการรับชมช่อง M Channel ไปในทุกช่องทางการรับชม เช่น เคเบิ้ลท้องถิ่น จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ IPTV Application Smart TV ฯลฯ
2. นำเสนอภาพยนตร์หลายหลายประเภททั้งภาพยนตร์ไทยและเทศ
3. นำเสนอรายการที่มีสาระและความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
4. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับช่อง M channel อย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานกับพันธมิตร องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเยาวชน

ที่มา M Channel
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด ( Major Kantana Broadcasting Co., Ltd) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป (มหาชน) และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 เพื่อดำเนินการเผยแพร่ภาพและเสียงในรูปแบบรายการและภาพยนตร์ ที่ให้สาระและความบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาสังคม ปลูกจิตสำนึกที่ดีและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
บริหารงานโดย นายสยามรัศมิ์ เลาหสุขเกษม


ที่ตั้ง คุณคือผู้โชคดีรหัสคือ168
991 ชั้น 5- 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ช่องทางการรับชม
Satellite Type Channel
DTV KU band ช่อง 91
IPM C/KU band ช่อง 88
PSI C band ช่อง 88
PSI Ok KU band ช่อง 88
Dynasat KU band ช่อง 88
BIG 4 C/KU band ช่อง 88
Thaisat KU band ช่อง 88
Ideasat C band ช่อง 88
Infosat C band ช่อง 88
Leotech   ช่อง 88
Q sat C band ช่อง 91
Satellite Type Channel
HI Sattelitel C/KU band ช่อง 91
GMM Z (Gmm) C/KU band ช่อง 88
SUN BOX (RS) C/KU band ช่อง 70
TRUE Vision KU band ช่อง 65
TRUE HD   ช่อง 65
TRUE Life KU band ช่อง 70
PSI True TV   ช่อง 18
TOT IPTV ช่อง 39
3BB IPTV ช่อง 26
CTH   ช่อง 82
     
Copyright © 2010 Major Kantana Broadcasting
All original contents of www.m-channel.com ("Site")including text,
graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.