วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงในรูปแบบรายการและภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง
2. เพื่อขยายฐานผู้ชมช่อง M Channel และสานต่อความนิยมช่อง M Channel
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าฟรีทีวี


กลุ่มเป้าหมายหลัก
บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 14 – 40 ปี ทุกเพศ ทุกวัย เด็ก ผู้ใหญ่ ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และผู้ที่ชื่อชอบภาพยนตร์ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมายรอง บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้

วิสัยทัศน์ Vision
เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อความบันเทิง ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความบันเทิง รวมถึงนำเสนอสาระเกร็ดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจภาพยนตร์และบุคคลทั่วไป พันธกิจ
1. ขยายช่องทางการรับชมช่อง M Channel ไปในทุกช่องทางการรับชม เช่น เคเบิ้ลท้องถิ่น จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ IPTV Application Smart TV ฯลฯ
2. นำเสนอภาพยนตร์หลายหลายประเภททั้งภาพยนตร์ไทยและเทศ
3. นำเสนอรายการที่มีสาระและความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
4. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับช่อง M channel อย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานกับพันธมิตร องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเยาวชน

ที่มา M Channel
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด ( Major Kantana Broadcasting Co., Ltd) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป (มหาชน) และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 เพื่อดำเนินการเผยแพร่ภาพและเสียงในรูปแบบรายการและภาพยนตร์ ที่ให้สาระและความบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาสังคม ปลูกจิตสำนึกที่ดีและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
บริหารงานโดย นายสยามรัศมิ์ เลาหสุขเกษม


Copyright © 2010 Major Kantana Broadcasting
All original contents of www.m-channel.com ("Site")including text,
graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.