การเช่าภาพยนตร์ดีวีดีของ Netflix อาจยุติลงในปี 2565 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของยุค
ข่าวต้นฉบับ