ขบวนพาเหรด, ภาพยนตร์กลางคืน, ไฟประดับต้นไม้ : NorthEscambia.com


ทำเครื่องหมายปฏิทินของคุณสำหรับ “คริสต์มาสบ้านเกิด” ในศตวรรษ

พิธีประดับไฟต้นไม้พร้อมร้องเพลงจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 17.00 น. ที่ Nadine McCaw Park บน North Century Boulevard ของว่างจะตามมาที่ฝั่งตรงข้ามถนนที่ Century Chamber of Commerce

ขบวนพาเหรดคริสต์มาสจะเริ่มในเวลา 17.30 น. ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ตามด้วยภาพยนตร์เรื่อง “The Grinch” และอาหารจากสำนักงานนายอำเภอ Escambia County ที่ Anthony Pleasant Park

สำหรับแบบฟอร์มเข้าร่วมขบวนพาเหรด คลิกหรือแตะที่นี่ กำหนดส่งผลงานคือวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมข่าวต้นฉบับ