จุดเริ่มต้นจัดคืนภาพยนตร์ฟรีใน Bluefield


PRINCETON, WV (WVNS)–องค์กรท้องถิ่นจะจัดงานคืนภาพยนตร์ฟรีใน Bluefield

จุดเริ่มต้นและการคุ้มครองเด็กของ Mercer County วางแผนที่จะแสดงเอลฟ์ที่ Grenada Theatre ใน Bluefield ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022

แขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ ซานตาคลอสและกรินช์ ตลอดจนของว่างฟรีและของขวัญชิ้นใหญ่

ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยโทร 681-282-5169ข่าวต้นฉบับ