ผบ.ตร.อนุมัติถ่ายทำหนังมอร์มอน | ข่าว


คณะกรรมการเทศมณฑลของทิลลามุกอนุมัติการถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนาของมอร์มอนบนคาบสมุทรบาโยเชียนในการประชุมประจำสัปดาห์เมื่อวันพุธที่แล้ว

กรรมการกล่าวถึงวาระสั้นๆ ก่อนฟังการนำเสนอเกี่ยวกับภาพยนตร์

ข่าวต้นฉบับ